1. Üldsätted


1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse onega.ee (edaspidi onega.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse onega.ee omanikfirma ONEGA OÜ (edaspidi Müüja) vahel onega.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse onega.ee veebilehel ja need astuvad jõusse onega.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad onega.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Kliendi andmed ja andmekaitse


2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

ONEGA OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ONEGA OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka onega.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse onega.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.


3.1 Meie e-poe valuuta on EURO. Kõik hinnad onega.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.

3.2 Hinna- ja tooteinfo võib onega.ee lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende onega.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib onega.ee lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende onega.ee veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.4 Tavaliselt saadame 1-3 tööpäeva jooksul, erandjuhtumil saatmine võib võtta kuni 2 nädalat.

4. Tellimuse esitamine


4.1 Ostja saab onega.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, meiliaadressil info@onega.ee (kontakt onega.ee)

4.2 Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole 7 tööpäeva jooksul, millelt ülekanne laekus.

5. Lepingu sõlmimine


5.1 Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.

6. Tellimuse tühistamine


6.1 Ostjal on õigus ekslik tellimus tühistada, teavitades sellest Müüjat meili, telefoni või muude kanalite kaudu.

6.2 Tellimus tühistatakse automaatselt, kui Ostja ei ole sooritanud esimest sissemakset kahe tööpäeva jooksul peale
maksetähtaega.

7. Kaupade eest tasumine


7.1 Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne Müüja pangaarvele, PayPal, sularahas kauba kättesaamisel, maksekaardiga ONEGA OÜ kontoris.

8. Kaupade kättetoimetamine


8.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja kontoris Kadaka tee 52, ladu 7, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest kontorisse.

8.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt onega.ee veebilehel toodud hinnakirjale.

8.3 Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

9. Ostust keeldumine


9.1 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele on füüsilisest isikust tarbijal õigus ostu-müügi leping katkestada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

9.2 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.

9.3 Ostu-müügilepingust taganemise õigus ei kehti kaupade puhul, mis on valmistatud ostja isiklikke omadusi või erivajadusi silmas pidades.

9.4 Kui Ostja soovib ostu-müügi lepingu katkestada, tuleb tal sellest viivitamatult (14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest) Müüjat teavitada meiliaadressil info@onega.ee, lisades kirjale kauba ja pakendi foto. Müüja jätab endale õiguse nõuda lisafotosid tagastamisele kuuluvast kaubast.

9.5 Ostja nõustub kandma tagastamisega seotud postikulud, välja arvatud juhul, kui Ostjale toimetatud kaup ei vasta tellitule. Paki tagastamine pakiautomaadi kaudu: Eesti 4,80 EUR, Läti, Leedu  8,40 EUR. Paki tagastamine postiga 31,10 EUR.

9.6 Lepingu katkestamisel tuleb kaup viivitamatult (30 kalendripäeva jooksul) tagastada.

9.7 Kauba tagastamise korral pakub Müüja võimalust kaup asendada teise kaubaga koos hinna ümberarvestamisega.

9.8 Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, kannab Müüja hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja pangaarvele tagasi kauba eest makstud summa. Tagasimaksmine toimub ainult sellele arveldusarvele, millelt tellimuse eest tasuti.

9.9 Ostja nõustub võimalusega, et ostu-müügi lepingu katkestamise õiguse kuritarvitamise korral keeldub Müüja teda edaspidi teenindamast.

9.10 Kauba ei ole võimalik tagastada, kui Ostja on juriidiline isik.

10. Garantii 


10.1 Kõigile onega.ee veebikauplusest ostetud toodetele kehtib vähemalt 24-kuuline garantii.

10.2 Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@onega.ee. Müüjal on õigus võtta toodang ekspertiisile.

11. Vaidluste lahendamine


11.1 Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

12. Kupongi koodi kasutamine


Kupongi koodi realiseerimine internetipoes:

1) Mine ostukorvi. Sisesta allahindluse kupongi kood lahtrisse ‘KUPONGI KOOD’ ja vajuta nuppu ‘KASUTA KUPONGI’.
2) Kontrolli ostu infot ja vajuta ‘MINE KASSASSE’.
3) Sisesta enda andmed, tutvu ja nõustu lepingu tingimustega ning vajuta nupule ‘ESITA TELLIMUS’.